Wykonywane badania

Konsultacja audiologiczno-foniatryczna

Obejmuje ogólne badanie otolaryngologiczne ze szczególnym uwzględnieniem badania uszu (wideootoskopia) oraz krtani (wideolaryngoskopia). Podczas badania wykonywana jest także ocena obwodowego narządu mowy, percepcyjna ocena głosu, czasu fonacji, toru oddechowego podczas fonacji, sposobu emisji głosu.

Badania wykonywane są za pomocą toru wizyjnego z halogenowym źródłem światła i oceną oglądanych struktur anatomicznych na kolorowym monitorze z możliwością utrwalenia badania w postaci zdjęcia lub nagrania.


Badanie stroboskopowe krtani

Jest specjalistycznym badaniem krtani wykonywanym za pomocą wideolaryngoskopii i specjalnego mikrofonu przyczepianego w okolicy szyi pacjenta (w celu pomiaru częstotliwości głosu) oraz ze źródłem światła emitującym światło o częstotliwości różniącej się od częstotliwości głosu o 1 Hz. Pozwala to na uzyskanie na monitorze bardzo wyraźnego obrazu drgających fałdów głosowych widocznych jakby w zwolnionym tempie - co daje możliwość bardzo precyzyjnej oceny drgań, fazy zamknięcia i otwarcia szpary głośni, napięcia fałdów głosowych. Tak precyzyjna ocena umożliwia wychwycenie zmian czynnościowych lub organicznych (naciek nowotworowy) nawet we wczesnej fazie rozwoju. Dzięki temu możliwe jest szybkie wdrożenie  dalszej diagnostyki i leczenia.

Nasofiberoskopia

Polega na ocenie jam nosa, nosogardła i krtani za pomocą optyki giętkiej (nasofiberoskopu) ze źródłem światła, wprowadzanej przez nos. Umożliwia precyzyjną ocenę struktur anatomicznych nosa, części nosowej gardła, ujść zewnętrznych trąbek słuchowych, gardła dolnego oraz krtani.

Badanie stosowane jest m.in. do diagnostyki przerostu migdałka gardłowego, funkcji zewnętrznych ujść trąbek słuchowych, schorzeń gardła oraz patologii w obrębie krtani.Audiometria impedancyjna

Badanie to jest wykonywane za pomocą tympanometru. Polega na pomiarze podatności (elastyczności) błony bębenkowej, ciśnienia w jamie bębenkowej oraz odruchu strzemiączkowego.

 

Badanie to jest stosowane do oceny stanu ucha środkowego i trąbki słuchowej w przypadkach m.in. dysfunkcji trąbek słuchowych, wysiękowym zapaleniu ucha środkowego, procesach zarostowych w uchu środkowym lub w diagnostyce otosklerozy.


Audiometria tonalna (AT)

Badanie to wykonuje się za pomocą audiometru. Polega na określeniu progów słuchu poprzez wykreślenie krzywych przewodnictwa kostnego i powietrznego. Badanie wykonuje się na siedząco.

 

Badanie stosowane jest do wstępnej diagnostyki niedosłuchów przewodzeniowych, odbiorczych i mieszanych


Badanie otoemisji akustycznych (OAE)

Jest to badanie wykorzystujące zjawisko tzw. emisji otoakustycznych, czyli dyskretnych dźwięków emitowanych przez zdrowy ślimak (ucho wewnętrzne) w odpowiedzi na dźwięki podane z zewnątrz. Wykonuje się je za pomocą sondy umieszczonej w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Pomiar otoemisji akustycznych należy do tzw. obiektywnych badań słuchu i jest wykorzystywany do diagnostyki niedosłuchów między innymi u małych dzieci. Badanie OAE wykorzystuje się także w badaniach przesiewowych słuchu zaraz po urodzeniu. Brak otoemisji akustycznych może świadczyć o niedosłuchu. W takich przypadkach diagnostykę należy poszerzyć o badanie ABR (badanie akustycznych potencjałów wywołanych z pnia mózgu).


Rehabilitacja głosu

Odbywa się w czasie spotkań z pacjentem, podczas których przeprowadzane są ćwiczenia koordynacji oddechowo-emistyjnej, zabiegi manualne w okolicy krtani oraz udzielane są wskazówki pozwalające wyeliminoiwać nieprawdiłowe nawyki emisyjne oraz wytworzyć właściwe wzorce impostacji głosu.

 

Rehabilitacja stosowana jest m.in. w przypadkach zaburzeń głosu (dysfonii) czynnościowych, porażeniu fałdów głosowych, niewydolności fonacyjnej głośni, niedowładów fałdów głosowych. Stosowana często u osób pracujących głosem (nauczyciele, aktorzy, wokaliści, adwokaci).


Badanie ABR (potencjałów wywołanych z pnia mózgu)

Jest to obiektywne badanie słuchu, które można wykonać w każdym wieku pacjenta. Jest szczególnie pomocne przy szczegółowym diagnozowaniu niedosłuchu u małych dzieci. Badanie wykonuje się podczas snu dziecka. Wykonuje się je za pomocą elektrod przyklejanych do głowy pacjenta oraz słuchawek nakładanych na jego uszy. Dźwięki podawane przez słuchawki wywołują określone bodźce elektryczne w drodze słuchowej pnia mózgu, które rejestrowane są przez elektrody. Analiza zapisu graficznego odpowiedzi z pnia mózgu (tzw. fali V) pozwala na ocenę słuchu. Badanie pozwala nie tylko stwierdzić niedosłuch, ale także precyzyjnie określić jego poziom (obniżenie progu słuchu w decybelach). 

Badanie PBZ (Platforma Badań Zmysłów)

Badanie za pomocą PBZ jest przesiewowym badaniem słuchu, wzroku i mowy. PBZ służy także do rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Platforma jest szczególnie przydatna w diagnozowaniu i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, zaburzeń koncentracji uwagi słuchowej, zaburzeń głosu,  trudności w pisaniu i czytaniu, zaburzeń artykulacji, niepłynności mowy, opóźnionego rozwoju mowy. 

×