Regulamin Komnaty Solnej VOXMED

 • Każda osoba przebywająca w Komnacie Solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 • Seanse w Komnacie Solnej trwają 45 minut i rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 • Na seanse należy przychodzić 5 minut przed ich rozpoczęciem - nie ma możliwości wejścia do Komnaty Solnej w trakcie rozpoczętego już seansu.
 • Do Komnaty Solnej należy wchodzić w czystych, białych skarpetach oraz ochraniaczach do butów (dostępnych bezpłatnie na miejscu przed wejściem do komnaty).
 • Podczas seansu należy zachowywać się cicho. Jedynie dzieci bawiące się w „Kąciku Dziecka” mają więcej swobody, ale ich zachowanie nie może przeszkadzać pozostałym uczestnikom seansu. Prosimy o zastosowanie się do poleceń i uwag personelu.
 • Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do Komnaty Solnej (np. perfumy, dezodoranty itp.).
 • Nie zaleca się wchodzenia na seans do Komnaty Solnej w okularach lub szkłach kontaktowych.
 • Dzieci do lat 3 korzystają z Komnaty Solnej bezpłatnie. Opłata dotyczy jedynie opiekuna.
 • Dzieci do lat 12 mogą przebywać w Komnacie Solnej tylko pod opieką dorosłych.
 • Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 • W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Komnatę Solną i poinformować o tym fakcie personel.
 • Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z Komnaty Solnej, Przychodnia VOXMED Karol Myszel nie ponosi odpowiedzialności.
 • W Komnacie Solnej obowiązuje całkowity ZAKAZ:
  • Spożywania jakichkolwiek posiłków, żucia gumy i picia napojów.
  • Dotykania ścian i elementów wystroju Komnaty.
  • Wrzucania kryształków soli oraz innych przedmiotów do tężni solankowej.
  • Wynoszenia soli z Komnaty Solnej.
  • Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
  • Przestawiania leżaków w Komnacie Solnej.
  • Wnoszenia do Komnaty toreb i plecaków, należy je pozostawić w szatni przed wejściem do Komnaty Solnej, zamykając na klucz.
 • Dopuszczalne jest wniesienie telefonu komórkowego, ale tylko i wyłącznie ustawionego w trybie cichym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek połączeń ze względu na komfort osób przebywających w Komnacie.
 • Koniec seansu sygnalizuje personel poprzez wyłączenie tężni i włączenie pełnego oświetlenia w Komnacie Solnej.
 • W Komnacie może przebywać: max 5 osób.
 • Podczas seansu należy wygodnie ułożyć się w fotelu, głęboko oddychać, rozluźnić i poddać działaniu mikroklimatu.
 • Przeciwwskazania do korzystania z Komnaty Solnej:
  • Infekcje w stanie ostrym,
  • nadczynność tarczycy,
  • zaawansowane choroby nowotworowe,
  • ostry stan gruźliczy,
  • choroby nerek,
  • alergia na sól,
  • ciąża,
  • zatrucia,
  • krwawienia,
 • Korzystanie z seansów w Komnacie Solnej w Przychodni VOXMED oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel.
 • Przychodnia VOXMED Karol Myszel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zgubione lub pozostawione w szatni. W celu uniknięcia tych sytuacji dajemy do dyspozycji zamykane na klucz szafki dostępne na miejscu w szatni.

 

Przestrzegając regulaminu szanujemy czas swój oraz innych osób, aby pobyt w Komnacie Solnej był komfortowy, zapewniał prawdziwy odpoczynek oraz relaks.

 

Dziękujemy i życzymy przyjemnej relaksacji.

Personel VOXMED

×